پس زمینه سایدبار

رنگ نوار بالای سایت

آموزش شمسی سازی تاریخ وبلاگ جدید

پس از ثبت وبلاگ و تأیید آدرس ایمیل (برای اولین وبلاگ)، سیستم تاریخ وبلاگ جدید شما “میلادی” خواهد بود. اما در پنل مدیریت وبلاگتان به راحتی می توانید وبلاگ خود را شمسی کنید و برخی تنظیمات دیگر که مربوط به نگارش زبان فارسی است را انجام دهید.

تمامی حقوق محفوظ است © 98 - 1397 زرین بلاگ شهری مجازی که در آن وبلاگ ها با ساخته می شوند!